Рекламна къща

"АВИ Дизайн" ООД е пълноправен член на "Българска Асоциация на Производителите на Рекламно Информационни Елементи" - "БАПРИЕ"


Последни проекти

януари 2013г. Обемни несветещи букви на "Захарни Изделия - Варна" ООД

януари 2012г. Проект за рекламен билборд на "Корадо - България" АД